23.Ders: MUZARİ FİİL - 1

DERS ÖZETİ

Bu derste, muzari fiilin bazı sigalarının çekimini öğreniyoruz.

Filler zamanına göre üçe ayrılırlar: Mazi, muzari ve emir. Şimdi muzari fiillerin tekil sigalarının çekimlerini görelim. Ayrıca bu derste bir de “biz” sigasını öğreniyoruz.

Üçüncü şahsın müzekker ve müennes tekil sigaları için örnek olarak birer muzari fiil görüyoruz.

İkinci şahsın müzekker tekil sigası için örnek olarak bir muzari fiil görüyoruz. Müennes siganın kuralları ikili ve çoğul sigalara benzediği için, bu sigayı bir sonraki derste göreceğiz.

Birinci şahsın tekil ve çoğul sigaları için örnek olarak bir muzari fiil görüyoruz.

Mazi fiilden muzari fiil elde etmek için, fiilin başına muzaraat harflerinden biri getirilir. Fiilin kök harflerinden ortada olanın harekelenmesi konusunu ise “Altı Bâb” isimli dersimizde göreceğiz.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.