27.Ders: İKİLİ İSİMLER

DERS ÖZETİ

Sayı yönünden isimleri üç grup altında incelemekteyiz: Tekil, ikili ve çoğul. Bu derste ikili isimleri göreceğiz.

Tekil, ikili ve çoğul kelimelerinin karşılığı olan müfred, müsenna ve cemi’ kelimelerini köken itibarı ile ve Türkçeye geçen kelimeler üzerinden hareketle inceleyelim. Aşağıda bu konu ile ilgili resimler göreceksiniz.

İkili isimlere “tesniye” veya “müsennâ” demekteyiz.

“Adam” kelimesini, “iki adam” haline getiriyoruz. Aşağıda benzer örnekler bulabilirsiniz.

انِ eki ile bir ismi “ikili isim” haline getirdiğimiz zaman, onu merfu bir hale sokmuş oluruz, yani yalın hal.

Burada “iki öğretmen” kelimesi merfudur.

Merfu durumdaki tesniye eki olan انِ, mansub ve mecrur durumlarda يْنِ olur.

Bu bilgi önemli bir ipucu olabilir. İkili isimlerde nun harfi her zaman esrelidir!

İsim tamlamasının birinci öğesi ikili bir isim olursa, ismin sonundaki nun harfi düşer.

Belirli ikili isimlerin başında “اَلْ” takısı bulunur ama belirli de olsa, belirsiz de olsa ikili isimlerin sonları değişmez.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.