1.TAHLİL: Hz. İBRAHİM'İN DUASI

DERS ÖZETİ

İbrahim suresi 37-41. ayetlerdeki Hz. İbrahim a.s’ın duasını, kırık meal ve irabı ile birlikte inceliyoruz.

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.

Ayetin bu parçasının irabı, cümle öğeleri ve irab durumları olarak iki başlık halinde yandaki fotoğrafta görülmektedir.

Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım).

Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir…

Onları ürünlerden rızıklandır…

Umulur ki şükrederler.

Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin.

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. 

Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. 

Rabbimiz! Duamı kabul eyle.

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”

AYET TAHLİLLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.