TEMEL SEVİYE GRAMER DERSLERİ

1.DERS: MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER

Bu derste, isimlerin sonlarına bitişik zamirler ekleyerek, “benim, senin, onun, bizim” anlamındaki ifadeleri kullanmayı öğreniyoruz. Bu derste öğrendiğimiz zamirler, bitişik zamirlerin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

2.DERS: MUNFASIL VE MUTTASIL ZAMİRLER

Bu derste, bir önceki derste öğrendiğimiz bitişik zamirlere ek olarak, ayrı kullanılan ve munfasıl zamir olarak adlandırdığımız zamirleri öğreniyoruz. Ben-benim, sen-senin, o-onun, biz-bizim zamirleri.

3.DERS: SORU KELİMELERİ

Bu derste, basit soru-cevap cümleleri kurabilmek için, “kim, ne, nerede” soru kelimelerini öğreniyoruz.

4.DERS: MÜZEKKER VE MÜENNES İSİMLER

Arapçada isimler cinsiyet açısından iki kısma ayrılmaktadırlar. Eril isimlere “müzekker” ve dişil isimlere “müennes” adı verilmektedir. Bu derste bu ayrımın en basit şeklini öğreniyoruz.

5.DERS: SEN / SİZ / İKİNİZ / SİZLER

Muttasıl ve munfasıl zamirlerin, yani bitişik ve ayrı zamirlerin bir kısmını daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bu derste bu zamirlerin ikinci şahsa ait olan ikili ve çoğul sigalarını öğreniyoruz.

6.DERS: O / O İKİSİ / ONLAR

Muttasıl ve munfasıl zamirlerin, yani bitişik ve ayrı zamirlerin bir kısmını daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bu derste bu zamirlerin üçüncü şahsa ait olan ikili ve çoğul sigalarını öğreniyoruz.

7.DERS: FİİL CÜMLESİ

Arapçada cümleleri iki kısma ayırırız: İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Bu derste fiil cümlelerini öğreniyoruz.

8.DERS: MUTTASIL ZAMİRLER - 2

Bu derste “muttasıl zamir” dediğimiz bitişik zamirlerin tamamını, toplu olarak öğreniyoruz.

9.DERS: BELİRLİ VE BELİRSİZ İSİM

Bu derste bir ismi belirli ve belirsiz yapmayı öğreniyoruz.

10.DERS: HARFİ CERLER - 1

Bu derste فِي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nerede” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

11.DERS: HARFİ CERLER - 2

Bu derste لِ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “kimin” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

12.DERS: HARFİ CERLER - 3

Bu derste مِنْ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “kimden”, “nereden” sorularını sormayı öğreniyoruz.

13.DERS: HARFİ CERLER - 4

Bu derste اِلَي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nereye” sorusunu sormayı öğreniyoruz.

14.DERS: HARFİ CERLER - 5

Bu derste عَلَي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nerede” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

15.DERS: HARFİ CERLER - 6

Bu derste بِ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi ve benzer manaya sahip olan مَعَ harf-i cerini öğreniyoruz.

16.DERS: HARFİ CERLER - 7

Bu derste عَنْ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “ne hakkında” sorusunu sormayı öğreniyoruz.

17.DERS: MAZİ FİİL - 1

Bu derste mazi fiilin bazı sigalarının çekimini öğreniyoruz.

18.DERS: MAZİ FİİL - 2

Bu derste mazi fiilin çekiminin tamamını öğreniyoruz.

19.DERS: İSİM TAMLAMASI

İsim tamlaması kurabilmek için en az iki ismi özel bir formül ile birleştirmek gerekir. Bu derste bu formülü öğreniyoruz.

20.DERS: SIFAT TAMLAMASI

Bu derste sıfat tamlaması oluşturabilmek için bir isim ile bir sıfatı belli kurallara uyarak birleştirmeyi öğreniyoruz.

21.DERS: İSİM CÜMLESİ

Arapçada cümleleri iki kısma ayırırız: İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Bu derste isim cümlelerini öğreniyoruz. Bir isim cümlesinin, sıfat tamlaması ile karıştırılmaması için, dikkat edilmesi gereken hususları öğreniyoruz.

22.DERS: SORU İSMİ - KEM

Bu derste “kaç tane” anlamına gelen كَمْ soru ismini, bu soru isminden sonra gelen kelimede bulunması gereken özellikleri, aynı soru kelimesi ile “nice nice” anlamını da ifade edebilmeyi öğreniyoruz.

DAHA FAZLASI

Kur'an Arapçası Okulu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.