ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

23.DERS: MUZARİ FİİL - 1

Bu derste, muzari fiilin bazı sigalarının çekimini öğreniyoruz.

24.DERS: MUZARİ FİİL - 2

Bu derste, muzari fiilin çekiminin tamamını öğreniyoruz.

25.DERS: ALTI BÂB

Üç tane harften oluşan fiilin ortanca harflerinin harekeleri, fiilden fiile farklılık göstermektedir. Bu bakımdan fiiller altı bâba ayrılırlar.

26.DERS: İRÂB KONUSU

Cümle içindeki kullanımlarına bağlı olarak veya başlarına gelen bir edattan dolayı kelimelerin sonlarında görülen harf veya hareke değişikliklerine irab denir. Bu derste bu konuyu ele alıyoruz.

27.DERS: İKİLİ İSİMLER

Sayı yönünden isimleri üç grup altında incelemekteyiz: Tekil, ikili ve çoğul. Bu derste ikili isimleri göreceğiz.

28.DERS: ÇOĞUL İSİMLER - 1

Çoğul isimler de kendi aralarında üçe ayrılırlar: Kurallı erkek çoğul, kurallı bayan çoğul ve kırık çoğul. Bu derste kurallı erkek çoğulları görmekteyiz.

29.DERS: ÇOĞUL İSİMLER - 2

Bu dersin konusu kurallı bayan çoğullardır.

30.DERS: ÇOĞUL İSİMLER - 3

Kırık çoğullar, üç kısma ayrılan çoğul isim konusunun son bölümünü teşkil etmektedir.

31.DERS: İSM-İ FÂİL

İsm-i fail kalıbı ile, fiilden, o fiili yapan şahsı gösteren isim türetiriz.

32.DERS: İSM-İ MEF'ÛL

İsm-i mef’ul kalıbı ile, fiilden, üzerinde o fiilin gerçekleşmiş olduğu kişiler veya nesneleri gösteren isimler türetiriz.

33.DERS: İŞARET İSİMLERİ

Bu derste yakındaki ve uzaktaki varlıklara işaret ederek gösterdiğimiz “bu, şu” işaret isimlerini öğreniyoruz.

34.DERS: İSM-İ MEVSUL - 1

İsm-i mevsuller, cümle öğeleri hakkında daha detaylı açıklamalar yapmamızı sağlayan kelimelerdir. Bu derste hususi ism-i mevsulleri öğreniyoruz.

35.DERS: İSM-İ MEVSUL - 2

İsm-i mevsuller “hususi” ve “müşterek” olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu dersimizin konusu müşterek ism-i mevsullerdir.

36.DERS: EMİR

Fiiller zamanlarına göre üç kısımda incelenirler: Mazi, muzari ve emir. Emirler, emir ifade eden fiillerdir.

37.DERS: Muzarİ Fİİlİn İrabı ve Cezm Edİlmesİ

Muzari fiilin sonu, başına gelen bazı edatlar nedeniyle cezm edilir. Bu derste bu edatları göreceğiz.

38.DERS: MUZARİ FİİLİN İRABI VE NASB EDİLMESİ​

Muzari fiilin sonu, başına gelen bazı edatlar nedeniyle nasb edilir. Bu derste bu edatları göreceğiz.

39.DERS: MEÇHUL FİİLLER

Bu derste mazi ve muzari fiilleri meçhul kalıbına sıkmayı öğreniyoruz.

40.DERS: İNNE VE BENZERLERİ

Bu derste inne ve benzerleri konusunu öğreniyoruz.

41.DERS: KÂNE ve BENZERLERİ

Bu derste kâne ve benzerleri konusunu öğreniyoruz.

42.DERS: GAYRI MUNSARİF KELİMELER

Bu derste gayrı munsarif kelimeler konusunu öğreniyoruz.

43.DERS: SAYILAR - I

Bu derste 1-10 aralığındaki sayıların müzekker kelimeler ile kullanımlarını öğreniyoruz.

44.DERS: SAYILAR - II

Bu derste müfred diye adlandırdığımız 1-10 aralığındaki sayıların müennes kelimeler ile kullanımlarını öğreniyoruz.

45.DERS: SAYILAR - III

Bu derste mürekkep diye adlandırdığımız 11-19 aralığındaki sayıların kullanımlarını öğreniyoruz.

46.DERS: SAYILAR - IV

Bu derste ukûd diye adlandırdığımız 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayılarının kullanımlarını öğreniyoruz.

47.DERS: SAYILAR - V

Bu derste atıflı sayılar konusunu incelemekteyiz. 21-29, 31-39, …, 91-99 arasında olan sayılar, atıflı sayılardır.

48.DERS: SAYILAR - VI

Bu derste “birinci, ikinci…” şeklinde söylediğimiz sayma sayılarının kullanımlarını öğreniyoruz.

49.DERS: SAYILAR - VII

 Bu derste kesirler ve üleştirme sayılar konusunu işliyoruz.

DAHA FAZLASI

Kur'an Arapçası Okulu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.