FİİLLER

1.DERS: AKSÂM-I SEB’A / SÂLİM FİİLLER

Bu derste aksâm-ı seb’a hakkında bilgi veriyoruz ve kısaca sâlim fiilerden bahsediyoruz. Sâlim fiiller, kök harflerinin üçü de birbirinden farklı olan ve illetli olmayan fiillerdir.

2.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MUZAAF FİİLLER

Bu derste muzaaf fiillerden bahsediyoruz. Muzaaf fiiller, kök harflerinin ikisi aynı ve yan yana olan fiillerdir.

3.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MEHMUZ FİİLLER

Bu derste mehmuz fiillerden bahsediyoruz. Mehmuz fiiller, kök harflerinden birisi hemze olan fiillerdir.

4.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MİSAL FİİLLER

Bu derste misal fiillerden bahsediyoruz. Misal fiiller, ilk kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

5.DERS: AKSÂM-I SEB’A / ECVEF FİİLLER

Bu derste ecvef fiillerden bahsediyoruz. Ecvef fiiller, ikinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

6.DERS: AKSÂM-I SEB’A / NÂKIS FİİLLER

Bu derste nâkıs fiillerden bahsediyoruz. Nâkıs fiiller, üçüncü kök harfi illetli olan fiillerdir.

7.DERS: AKSÂM-I SEB’A / LEFİF FİİLLER

Bu derste lefif fiillerden bahsediyoruz. Lefif fiiller, kök harflerinin ikisi de illetli olan fiillerdir.

8.DERS: İLLETLİ MUZARİ FİİLLERİN NASB VE CEZM EDİLMESİ

Bu derste bazı illetli muzari fiillerin nasb ve cezm edilmesi konusunu işliyoruz.

9.DERS: SÜLASİ MEZİD FİİLLER

Bu derste sülasi mezid fiillerin neler olduklarını genel olarak ele alıyoruz.

10.DERS: TEF'İL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden tef’îl bâbını işliyoruz.

11.DERS: MUFÂALE BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden mufâale bâbını işliyoruz.

12.DERS: İF'ÂL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden if’âl bâbını işliyoruz.

13.DERS: TEFA'UL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden tefa’ul bâbını işliyoruz.

14.DERS: TEFÂUL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden tefâul bâbını işliyoruz.

15.DERS: İNFİÂL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden infiâl bâbını işliyoruz.

16.DERS: İFTİÂL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden iftiâl bâbını işliyoruz.

17.DERS: İF'İLÂL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden if’ilâl bâbını işliyoruz.

18.DERS: İSTİF'ÂL BÂBI

Bu derste sülasi mezid fiillerden istif’âl bâbını işliyoruz.

19.DERS: RUBÂİ BÂBI FİİLLER ve MEZİDLERİ

Bu derste rubâi fiillerin mücerred çekimini ve rubâi mezid bâbları işliyoruz.

20.DERS: TEKİD LÂMI VE TEKİD NÛNU

Bu derste, muzari fiillerin önüne ve arkasına gelerek anlamı pekiştiren tekid edatlarını inceliyoruz.

21.DERS: TAACCUB FİİLLERİ

Bu derste, hayret ve şaşkınlık ifade eden fiil kalıplarını inceliyoruz.

22.DERS: FİİL-İSİMLERİ

Bu derste, aslında isim olan fakat fiil gibi bir mana taşıyan kelimelerden bahsediyoruz.

23.DERS: CÂMİD FİİLLER

Bu derste, mazi, muzari ve emir kalıplarından sadece bir veya iki kalıbı bulunan câmid (donuk) fiilleri inceliyoruz.

24.DERS: YARDIMCI FİİLLER / DEĞİŞTİRENLER

Bu derste, kendisinden sonra gelen öğelerin adını ve irabını değiştiren fiilleri ve edatları inceliyoruz.

DAHA FAZLASI

Kur'an Arapçası Okulu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.