FİİLLER

1.DERS: AKSÂM-I SEB’A / SÂLİM FİİLLER

Bu derste aksâm-ı seb’a hakkında bilgi veriyoruz ve kısaca sâlim fiilerden bahsediyoruz. Sâlim fiiller, kök harflerinin üçü de birbirinden farklı olan ve illetli olmayan fiillerdir.

2.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MUZAAF FİİLLER

Bu derste muzaaf fiillerden bahsediyoruz. Muzaaf fiiller, kök harflerinin ikisi aynı ve yan yana olan fiillerdir.

3.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MEHMUZ FİİLLER

Bu derste mehmuz fiillerden bahsediyoruz. Mehmuz fiiller, kök harflerinden birisi hemze olan fiillerdir.

4.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MİSAL FİİLLER

Bu derste misal fiillerden bahsediyoruz. Misal fiiller, ilk kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

5.DERS: AKSÂM-I SEB’A / ECVEF FİİLLER

Bu derste ecvef fiillerden bahsediyoruz. Ecvef fiiller, ikinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

6.DERS: AKSÂM-I SEB’A / NÂKIS FİİLLER

Bu derste nâkıs fiillerden bahsediyoruz. Nâkıs fiiller, üçüncü kök harfi illetli olan fiillerdir.

7.DERS: AKSÂM-I SEB’A / LEFİF FİİLLER

Bu derste lefif fiillerden bahsediyoruz. Lefif fiiller, kök harflerinin ikisi de illetli olan fiillerdir.

8.DERS: İLLETLİ MUZARİ FİİLLERİN NASB VE CEZM EDİLMESİ

Bu derste bazı illetli muzari fiillerin nasb ve cezm edilmesi konusunu işliyoruz.

DAHA FAZLASI

Kur'an Arapçası Okulu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.