9.DUA: HZ.MUSA'NIN DUASI

DERS ÖZETİ

Bu derste Tâ-Hâ Suresi 25-28.ayetleri kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Hz.Musa’nın Duası

Tâ-Hâ Suresi, 25-28.Ayet

قَالَ – Mazi fiil: dedi, söyledi

رَبِّ – Tamlama: Rabbim

شَرَحَ – Mazi fiil: açtı, genişletti

اِشْرَحْ – Emir: aç, genişlik ver

لٖى – Car + mecrur (muttasıl zamir): bana

صَدْرٖى – Tamlama / Mef’ûl: göğsümü

يَسَّرَ – Mazi fiil / Tef’îl bâbı: kolaylaştırdı

يَسِّرْ – Emir: kolaylaştır

لٖى – Car + mecrur (muttasıl zamir): bana

اَمْرٖى – Tamlama / Mef’ûl: işimi

حَلَّ – Mazi fiil: çözdü

اُحْلُلْ – Emir: çöz

عُقْدَة – İsim: düğüm, tutukluk

لِسَانٖى – Tamlama: benim dilim

مِنْ لِسَانٖى – Car + mecrur: dilimden

فَقِهَ – Mazi fiil: idrak etti, anladı

يَفْقَهُ – Muzari fiil: anlıyor

يَفْقَهُوا – Onlar (meczum, talebin cevabı): anlıyorlar

قَوْل – İsim: söz

قَوْلٖى – Tamlama / mef’ûl: sözümü

KUR'ÂN-I KERİMDEN DUA AYETLERİ

Diğer dua ayetlerinin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.