2.Ders: AKSÂM-I SEB’A / MUZAAF FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste muzaaf fiillerden bahsediyoruz.  Muzaaf fiiller, kök harflerinin ikisi aynı ve yan yana olan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir.

Kökünde illetli harfler bulunmayan fiillere sahih fiiller denir. İlletli harfler üç tanedir: اوي 

Muzaaf fiiller, üç harfli fiillerde, kök harflerinin ikisi aynı ve yan yana olan fiillerdir.

Muzaaf fiiller, 3 bâbdan gelirler.

Muzaaf fiillerin mazi meçhulleri, her üç bâbda da فُعَّ kalıbındadır.

Muzaaf fiillerin muzari meçhulleri, her üç bâbda da يُفَعُّ kalıbındadır.

Muzaaf fiillerin ism-i fail ve ism-i mef’ul kalıpları bu şekildedir.

Muzaaf fiillerin mazi çekiminde, ilk beş kip şeddelidir. Altıncı kipten itibaren şedde açılır ve çekim bu şekilde devam eder.

Muzaaf fiillerin muzari çekiminde, sadece ikinci ve üçüncü şahısların cemi müennes kiplerinde şedde açılır.

Muzaaf fiillerin emir çekiminde, sadece ikinci şahıs cemi müennes kipinde şedde açılır.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.