3.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MEHMUZ FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste mehmuz fiillerden bahsediyoruz. Mehmuz fiiller, kök harflerinden birisi hemze olan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir.

Kökünde illetli harfler bulunmayan fiillere sahih fiiller denir. İlletli harfler üç tanedir: اوي 

Mehmuz fiiller, kök harflerinden birisi hemze olan fiillerdir.

Başı hemzeli mehmuz fiiller, 3 bâbdan gelirler.

Başı hemzeli mehmuz fiillerin mazi çekimleri sahih fiiller gibidir, muzarilerinin çekiminde farklılık sadece birinci tekil şahısta olur.

Ortası hemzeli mehmuz fiiller, 3 bâbdan gelirler.

Sonu hemzeli mehmuz fiiller, 2 bâbdan gelirler.

Başı hemzeli mehmuz fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

Ortası hemzeli mehmuz fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

Sonu hemzeli mehmuz fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.