5.DERS: AKSÂM-I SEB’A / ECVEF FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste ecvef fiillerden bahsediyoruz. Ecvef fiiller, ikinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir.

Kökünde illetli harfler bulunan fiillere illetli fiiller denir. İlletli harfler üç tanedir: اوي 

Ecvef fiiller, ikinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Ecvef fiiller, üç babdan gelirler.

Ecvef fiillerin mazi çekiminde, altıncı kipten itibaren, ortada bulunan “elif” harfi düşer. Artık şu kalıba girerler: Birinci bâb:  فُلْنَ İkinci ve dördüncü bâb: فِلْنَ

Ecvef fiillerin muzari çekiminde, ortadaki illetli harf, sadece ikinci ve üçüncü şahısların cemi müennes kiplerinde düşer.

Ecvef fiillerin emir çekiminde, ortadaki illetli harf, sadece birinci ve altıncı kiplerde düşer.

Ecvef fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.