8.Ders: İLLETLİ MUZARİ FİİLLERİN NASB VE CEZM EDİLMESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste bazı illetli muzari fiillerin nasb ve cezm edilmesi konusunu işliyoruz.

Ecvef fiillerin cezm edilmesi, sonuna nûn harfi bitişmeyen kiplerde şu şekide olur:

Son harfin harekesi cezm olur. Ortadaki illetli harf düşer.

Nâkıs muzari fiiller cezm edildiği zaman, nûn bitişmeyen kiplerde illetli harf düşer.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.