GRAMER ÖZET - 1 (İSİM)

DERS ÖZETİ

Bu derste isim konusunda öğrendiğimiz bilgileri derli toplu bir şekilde özetlemeye çalışıyoruz.

Arapçada kelimeleri üç grup altında inceleriz: İsim, fiil, harf.

İsimleri incelerken onları farklı açılardan ele alarak gruplara ayırırız. Bu açıları bu derste üç başlıkta topluyoruz.

Cinsiyet açısından isimler ikiye ayrılırlar: Müzekker ve müennes.

Belirlilik açısından isimler ikiye ayrılırlar: Belirli ve belirsiz.

Sayı açısından isimler üçe ayrılırlar: Müfred, tesniye ve cemi’.

Cinsiyet açısından isimleri incelerken, müennes kelimelerin genellikle bir müenneslik alameti taşıdıklarını görürüz. Bazen de bu kelimeler bir müenneslik alameti taşımazlar ama yine de müennes sayılırlar. Bu kelimelere “semai müennes” denir. Bir de doğal olarak müennes olan kelimeler vardır. Anne, kız kardeş gibi.

Bir ismi belirli yapmak için başına “اَلْ” takısı getirilir. İsmin sonunda “tenvin” bulunmaz.

Belirli isimler sadece başında “اَلْ” takısı olan isimler değildir. Bu resimde belirli olan isimlerin listesini görmekteyiz.

Sayı açısından isimleri üçe ayırıyoruz: Müfred, müsennâ ve cemi’. Bunları, müzekker ve müennesleri ile birlikte bu tabloda görmekteyiz.

Bir ismi “ikili isim” yapmak için, sonuna “انِ” veya “يْنِ” eki getirilir. Bu eklerin esreli nun ile bitmiş olduğuna dikkat edelim.

Çoğul isimler de kendi aralarında üçe ayrılırlar: Kurallı erkek çoğul, kurallı bayan çoğul, kırık çoğul.

Bir ismi kurallı bayan çoğul yapmak için, kelimenin sonuna “اتٌ” eki getiririz.

Kırık çoğulların yapılışları için belli bir kural yoktur. Sadece birçok kalıp vardır ve bu kalıplar ezber yolu ile öğrenilir.

GRAMER ÖZET

Temel ve orta seviye derslerini tamamladıktan sonra, geri dönüp bilgilerinizi tazelemek isterseniz bu özet derslerden faydalanabilirsiniz.