GRAMER ÖZET - 3 (İRAB)

DERS ÖZETİ

Bu derste, irab konusunda öğrendiğimiz bilgileri, bir arada olacak şekilde derleyip özetliyoruz.

İrab, kelimenin sonundaki hareke veya harf değişikliği demektir. Dört tane irab durumu vardır.

  • Ref’ durumundaki kelime merfu’dur.
  • Nasb durumundaki kelime mansubdur.
  • Cerr durumundaki kelime mecrurdur.
  • Cezm durumundaki kelime meczumdur.

İrab durumu açısından kelimeler mu’rab ve mebni olmak üzere ikiye ayrılır.

Mebni kelimeler dört hal üzere mebni olurlar.

İrab alametleri üç türlüdür.

Hazif şeklindeki irab alametleri üçe ayrılmaktadır.

Dört çeşit ref’ alameti vardır.

Beş çeşit nasb alameti vardır.

Üç çeşit cer alameti vardır.

Fetha harekesi sadece gayrı munsarif kelimelerde cer alameti olur.

Üç çeşit cezm alameti vardır.

Bu şekilde irab konusundaki temel bilgileri özetlemiş bulunmaktayız.

GRAMER ÖZET

Temel ve orta seviye derslerini tamamladıktan sonra, geri dönüp bilgilerinizi tazelemek isterseniz bu özet derslerden faydalanabilirsiniz.