GRAMER ÖZET - 4 (SAYILAR - I)

DERS ÖZETİ

Bu derste, sayma sayıları konusunda öğrendiğimiz bilgileri, bir arada olacak şekilde derleyip özetliyoruz.

Müfred sayılar ikiye ayrılır: 

  1. Müzekker kelimelerle kullanılan sayılar 
  2. Müennes kelimelerle kullanılan sayılar

 

Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır:

  1. “Bir” ve “iki” sayıları
  2. “Üç” ile “on” arasındaki sayılar

“Bir” ve “iki” sayıları, sıfat tamlaması şeklinde kullanılır.

“Üç” ile “on” arasındaki sayılar belirsiz isim tamlaması şeklinde kullanılır.

Terkib merfu ise, ref alameti sayı üzerindedir.

Mürekkep sayıların birisi hariç, hepsi fetha üzere mebnidir.

Ukûd sayılardan sonra gelen kelimelerin cinsiyeti önemli değildir. Ukûd sayılar, hem müzekker, hem de müennes kelimeler için kullanılır.

Atıflı sayılar, birler basamağı onlar basamağına “vav” atıf harfi ile bağlanarak yapılır.

Çok basamaklı sayıların okunmasında, iki yoldan biri takip edilir:

1- Büyükten küçüğe doğru gidilir

2- Küçükten büyüğe doğru gidilir 

Sayılan, kendisine en yakın olan, en son söylenen sayıya uyar.

GRAMER ÖZET

Temel ve orta seviye derslerini tamamladıktan sonra, geri dönüp bilgilerinizi tazelemek isterseniz bu özet derslerden faydalanabilirsiniz.