İRAB ÖRNEKLERİ - 1

DERS ÖZETİ

Bu derste irab konusunda bazı örnek cümleler inceliyoruz.

İrab, kelimenin sonundaki hareke veya harf değişikliği demektir.

Dört tane irab durumu vardır: Ref’, nasb, cerr, cezm.

Tekil ve normal bir ismin sonu 3 harekeden biri ile biter.

Bir isim tenvin alsa da, almasa da; ötre-üstün ve esre olma durumu değişmez.

İki farklı cümle çeşidi vardır. Bir cümlenin irabını yapmadan önce cümlenin türünü belirlemeliyiz.

Meful harf-i cer aldığı zaman, ismi “mefulun bih gayr-i sarih” olur.

İRAB ÖRNEKLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.