İRAB ÖRNEKLERİ - 7

DERS ÖZETİ

Bu derste beş isim dediğimiz kelimelerin irabı konusunda bazı örnek cümleler inceliyoruz.

Beş isim, muzaf durumda olduğu zaman, irabları harf ile olur. Bunun için şu şartların da gerçekleşmesi lazımdır:

  1. Müfred olmalı. (Tesniye veya cemî olmamalı)
  2. Muzaf olmalı. (Mütekellim yâ’sı dışında herhangi bir isme veya zamire muzâf olmalı)
  3. Küçültme vezninde olmamalı.
Beş isim tesniye olarak kullanıldığında diğer tesniyeler gibi, ref halinde elif harfi ile, nasb ve cer halinde yâ harfi ile i‘râb edilir.

 أَبٌ ، أَخٌ ، حَمٌ kelimelerin köklerinde bulunan “vav” harfi, tesniye halinde ortaya çıkmaktadır. فَمٌ kelimesinin tesniyesi ise daha farklıdır.

ذُو kelimesi, cemi müzekker sâlim şeklinde çoğul yapılırken, diğerlerinin çoğulları mükesser cemi (kırık çoğul) şeklindedir.

Kısacası, beş ismin irabı bazı durumlarda harf ile, bazı durumlarda hareke ile olur.

İRAB ÖRNEKLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.