İRAB ÖRNEKLERİ - 8

DERS ÖZETİ

Bu derste maksur ve menkus isimlerin irabı konusunda bazı örnek cümleler inceliyoruz. Lafzi, takdiri ve mahalli irab konularını öğreniyoruz.

Murab kelimelerin irabı iki şekilde olur: Lafzi irab veya takdiri irab. Mebni kelimelerin irabı ise mahalli irab şeklinde olur.

Bu üç örnekte “fetâ” kelimesinin sonunun hiç değişmediğini görüyoruz. Bu kelimenin irabı zihnimizde takdiri olarak yapılmaktadır.

Menkus isimlerin sonundaki “ye” harfi asli “ye” harfidir. Maksur isimlerde olduğu gibi aslı elif harfi değildir.

İRAB ÖRNEKLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.