ADİYAT SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Adiyat suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Âdiyât suresinin birinci ayeti
Âdiyât suresinin ikinci ayeti
Âdiyât suresinin üçüncü ayeti
Âdiyât suresinin dördüncü ayeti
Âdiyât suresinin beşinci ayeti

Âdiyât suresinin altıncı ayeti

Âdiyât suresinin yedinci ayeti

Âdiyât suresinin sekizinci ayeti

Âdiyât suresinin dokuzuncu ayeti

Âdiyât suresinin onuncu ayeti

Âdiyât suresinin onbirinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.