DUHA SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Duha suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Duha suresi birinci ayeti

Duha suresi ikinci ayeti

Duha suresi üçüncü ayeti

Duha suresi dördüncü ayeti
Duha suresi beşinci ayeti
Duha suresi altıncı ayeti
Duha suresi yedinci ayeti
Duha suresi sekizinci ayeti

Duha suresi dokuzuncu ayeti

Duha suresi onuncu ayeti

Duha suresi onbirinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.