KARİA SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Karia suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Kâria suresinin birinci ayeti

Kâria suresinin ikinci ayeti

Kâria suresinin üçüncü ayeti

Kâria suresinin dördüncü ayeti

Kâria suresinin beşinci ayeti
Kâria suresinin altıncı ayeti
Kâria suresinin yedinci ayeti

Kâria suresinin sekizinci ayeti

Kâria suresinin dokuzuncu ayeti

Kâria suresinin onuncu ayeti

Kâria suresinin onbirinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.