MAUN SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Maun suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.
Maun suresinin birinci ayeti
Bu kökten Türkçeye geçen kelimeler: Rüya, riya, rey.
Maun suresinin ikinci ayeti
Maun suresinin üçüncü ayeti
Sakin olmak, sükunet bulmak, bir yerde mesken edinmek hep aynı kökten gelen anlamlardır.
Maun suresinin dördüncü ayeti
Maun suresinin beşinci ayeti
Maun suresinin altıncı ayeti
Maun suresinin yedinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.