NAS SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Nas suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Nas suresi birinci ayet
Nas suresi ikinci ayet

Bu ayette “melik” kelimesi, önceki ayetteki “Rabb” kelimesinden bedeldir.

Nas suresi üçüncü ayet

Bu ayette “ilah” kelimesi, önceki ayetteki “Rabb” kelimesinden bedeldir.

Nas suresi dördüncü ayet
Nas suresi beşinci ayet
Nas suresi altıncı ayet

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.