TİN SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Tin suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Tin suresinin birinci ayeti

Tin suresinin ikinci ayeti

Tin suresinin üçüncü ayeti

Tin suresinin dördüncü ayeti
Tin suresinin beşinci ayeti
Tin suresinin altıncı ayeti

Tin suresinin yedinci ayeti

Tin suresinin sekizinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.