ZİLZAL SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Zilzal suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Zilzal suresinin birinci ayeti

Zilzal suresinin ikinci ayeti
Zilzal suresinin üçüncü ayeti
Zilzal suresinin dördüncü ayeti
Zilzal suresinin beşinci ayeti

Zilzal suresinin altıncı ayeti

Zilzal suresinin yedinci ayeti

Şart anlamı içerdiği için bu cümledeki iki muzari fiil de cezm edilmiştir.
Zilzal suresinin sekizinci ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.