25.Ders: ALTI BÂB

DERS ÖZETİ

Üç tane harften oluşan fiilin ortanca harflerinin harekeleri, fiilden fiile farklılık göstermektedir. Bu bakımdan fiiller altı bâba ayrılırlar.

Üç harften oluşan fiillerin her harfine, فَعَلَ fiilinin harflerini isim olarak veririz.

Bir fiilin hangi bâba ait olduğunu bilmenin tek yolu, bunu sözlüklerden öğrenerek ezberlemektir.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.