26.Ders: İRÂB KONUSU

DERS ÖZETİ

Cümle içindeki kullanımlarına bağlı olarak veya başlarına gelen bir edattan dolayı kelimelerin sonlarında görülen harf veya hareke değişikliklerine irab denir. Bu derste bu konuyu ele alıyoruz.

Kelimeler irab yönünden ikiye ayrılırlar: Mu’rab ve mebni.

Dört tane irab durumu vardır.

Pek çok kelimenin irabı harekelerle olmaktadır. Burada kelimelerin sonlarında görülen harekelerin hangi irab durumunu yansıttığını görmekteyiz. Tabii bu durumun istisnai yönleri bulunmaktadır.

İsimlerin ve fiillerin üçer tane irab durumu bulunmaktadır. Burada isimlerin irab durumlarını görüyoruz.

İsimlerin merfu, mansub ve mecrur oldukları durumlar yanda ve aşağıdaki resimlerde açıklanmıştır.

İsimlerin ve fiillerin üçer tane irab durumu bulunmaktadır. Burada fiillerin irab durumlarını görüyoruz.

Mebni kelimelerin de mu’rab kelimeler gibi irab durumları vardır. Fakat mebni kelimelerin sonlarında değişiklik olmadığı için, bu durum açıkça gözükmez. İrabları mahallen olur.

Mebni kelimelerin irab durumları için örnekler görmekteyiz.

İsimlerden, fillerden ve harflerden mebni olanları listeler halinde yanda ve aşağıdaki resimlerde görmekteyiz.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.