32.Ders: İSM-İ MEF'ÛL

DERS ÖZETİ

İsm-i mef’ul kalıbı ile, fiilden, üzerinde o fiilin gerçekleşmiş olduğu kişiler veya nesneleri gösteren isimler türetiriz.

Harflerinin sayısı üçten fazla olan fiillerin ism-i mef’ullerini türetmek başka bir dersin konusu olacaktır. Bu derste sadece harfleri üç adet olan fiillerden ism-i mef’ul türetmeyi öğreneceğiz.

“Mektup” kelimesi, “yazmak” fiilinden türetilmiştir ve “yazılan şey” anlamındadır.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.