36.Ders: EMİR

DERS ÖZETİ

Fiiller zamanlarına göre üç kısımda incelenirler: Mazi, muzari ve emir. Emirler, emir ifade eden fiillerdir.

Emirler kendi aralarında ikiye ayrılırlar: Emr-i hâzır, emr-i gâib.

Emir fiilini yapabilmemiz için, muzari fiile bakmamız gerekir. Bu işlemin basamakları şöyledir:

“Elif” harfini harekelemek için iki seçenek vardır. Ya “ötre” veya “esre” harekesi kullanılır. Bunu muzari fiilin orta harfinin harekesine göre yaparız.

Resimde emr-i hâzır fiilinin çekimini görmekteyiz.
Bu resimde ise şahıs ekleri renklendirilmiştir.
Burada bazı muzari fiiller ve bu fiillerin emirleri verilmiştir.

Emr-i gâibi yapmak için muzari fiilin başına لِ eki getiririz ve fiilin sonunu cezimleriz.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.