37.Ders: MUZARİ FİİLİN İRABI VE CEZM EDİLMESİ

DERS ÖZETİ

Muzari fiilin sonu, başına gelen bazı edatlar nedeniyle cezm edilir. Bu derste bu edatları göreceğiz.

Muzari fiili cezm eden edatları iki grup altında incelemekteyiz.
Şimdi bir muzari fiili cezm eden edatları görelim:

Bu resimde konu ile ilgili bir örnek görmekteyiz.

Bu resimde konu ile ilgili bir örnek görmekteyiz.
Bu resimde konu ile ilgili bir örnek görmekteyiz.
Bu resimde konu ile ilgili bir örnek görmekteyiz.
Birden fazla muzari fiili cezm eden edatları görelim:

Şart cümlesinde en az iki muzari fiil vardır. Bunların hepsi, şart anlamı taşıdıkları için cezm edilirler.

Muzari fiilin iki sigası mebnidir, sonlarında herhangi bir değişiklik olmaz. Diğer sigaların cezm edilmesi için iki durum söz konusudur. Ya sonlarındaki hareke cezimlenir veya sonlarındaki nun harfi düşer.

Fiilin sonunda bulunan ve muzari fiil cezm edildiği zaman düşen nunları renklendirelim!

Merfu durumda bulunan muzari fiilin çekimi resimdeki gibidir.

Meczum durumda bulunan muzari fiilin çekimi resimdeki gibidir.
Cezm edilen muzari bir fiildeki değişiklikleri bu şekilde özetleyebiliriz.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.