39.DERS: MEÇHUL FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste mazi ve muzari fiilleri meçhul kalıbına sıkmayı öğreniyoruz.
Fiilleri fail alıp almamasına göre iki gruba ayırıyoruz: Malum fiil, meçhul fiil.
Meçhul fiiller ile kurulan cümleler, failin vurgulanmak istenmediği cümlelerdir.

Malum fiil ile kurulmuş bir cümleyi meçhule çevirmek istediğimiz zaman bunları yaparız…

Türkçe bir cümlede etken fiili edilgen fiile çevirme örneği…
Meçhul fiillerin iki zamanı vardır: Mazi ve muzari.
Meçhul mazi fiil kalıbını elde etme basamakları aşağıda gösterilmiştir.

“Cam” kelimesi malum fiilin mef’ûl‘ü iken, meçhul fiilin nâib-i fâili oldu.

Bu örnekte şunu görmekteyiz: Fiiller meçhule çevrilince failleri değiştiği için, fiillerin cinsiyete göre çekimleri de değişiyor.

Meçhul muzari fiil kalıbını elde etme basamakları aşağıda gösterilmiştir.

“Mektup” kelimesi malum fiilin mef’ûl‘ü iken, meçhul fiilin nâib-i fâili oldu.

Bu örnekte şunu görmekteyiz: Fiiller meçhule çevrilince failleri değiştiği için, fiillerin cinsiyete göre çekimleri de değişiyor.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.