40.DERS: İNNE VE BENZERLERİ

DERS ÖZETİ

Bu derste inne ve benzerleri konusunu öğreniyoruz.

İnne ve benzerleri olan edatları görmekteyiz.

Bu resimde normal bir isim cümlesi ile inne ile başlayan isim cümlesi arasındaki farkları görmekteyiz.

İnne’nin cümleye kattığı anlamları bu şekilde özetleyebiliriz.

“Keenne” edatının anlamlarını görmekteyiz.

“Leyte” edatının özelliklerini bu şekilde özetleyebiliriz.

“Lealle” edatının anlamlarını görmekteyiz.

İsim cümlesinde müpteda, munfasıl zamir olursa, başına إِنَّ ve benzerlerinden birisi geldiği zaman,bu zamir muttasıl zamire dönüşür, إِنَّ ve benzerlerine bitişir.

İsim cümlesindeki müptedayı, إِنَّ ’li cümlede zamir olarak kullanıyoruz.

إِنَّ ve benzerlerinin sonuna ماَ harfi geldiği zaman, ismini nasb haberini ref etmez.

إِنَّماَ ve أَنَّماَ kasr (sınırlandırma) edatıdır. Anlamı, “ancak, yalnız” şeklindedir. Bu edat fiil cümlelerinin başına da gelebilir.

إِنَّ ve benzerlerinin haberleri isimlerinden önce gelebilir.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.