46.Ders: SAYILAR - IV

DERS ÖZETİ

Bu derste ukûd sayılar konusunu öğreniyoruz. Ukûd sayılar; 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 olan sayılardır. 

Sayılar ile sayılan şeyler arasında bir tamlama kurulur.  Kurallar, sayının hangi aralıkta olduğuna bağlı olarak değişir.

Ukûd sayılardan sonra gelen kelimelerin cinsiyeti önemli değildir. Ukûd sayılar, hem müzekker, hem de müennes kelimeler için kullanılır. 

Ukûd sayılardan sonra gelen kelimeler müfred, mansub ve nekra olarak gelir. 

Ukûd sayıların irabı, kurallı erkek çoğulların irabı gibidir. Merfû’ durumda “vav” ile, mansub ve mecrur durumda ise “ye” ile irabları yapılır. 

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

ORTA SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.