12.Ders: HARF-İ CERLER - 3

DERS ÖZETİ

Bu derste مِنْ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “kimden”, “nereden” sorularını sormayı öğreniyoruz.

الْبَيْت kelimesinin başına مِنْ harf-i ceri gelince, kelimenin sonu esre oldu. Harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi cer haline sokar. Bazı özel durumlar hariç, çoğunlukla kelimelerin sonları esrelenir. مِنْ harf-i ceri “-den, -dan” anlamı taşır.

Metin “evden” veya “evinden” çıktı derken, her iki türlü de, “ev” kelimesini belirli yapmış oluruz.

Bir isim yerine zamir getireceğimiz zaman, ismin cinsiyetine dikkat etmemiz gerekir. Zamirimizi ona göre seçmeliyiz.

مِنْ harf-i cerinin şahıs zamirlerine bitişmesini tablo üzerinde görmekteyiz.

Ahmet’in nereden çıktığını sormak için, اَيْنَ soru isminin başına مِنْ harf-i cerini getiririz, böylece “nerede” soru ismini “nereden” haline getirmiş oluruz.

Burada مِمَّا kelimesi soru değil, ism-i mevsul görevi görüyor. Kendisinden sonra gelen cümle ile bir açıklama yaparak, sonraki cümleyi önceki cümleye bağlıyor.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

TEMEL SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.