13.DERS: HARF-İ CERLER - 4

DERS ÖZETİ

Bu derste اِلَي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nereye” sorusunu sormayı öğreniyoruz.

الْبَيْت kelimesinin başına اِلَى harf-i ceri gelince, kelimenin sonu esre oldu. Harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi cer haline sokar. Bazı özel durumlar hariç, çoğunlukla kelimelerin sonları esrelenir. اِلَى harf-i ceri “-e, -a” anlamı taşır.

Metin “eve” veya “evine” gitti derken, her iki türlü de, “ev” kelimesini belirli yapmış oluruz.

Bir isim belirli olsun, belirsiz olsun farketmez, başına bir harf-i cer geldiği zaman, sonu esrelenir. Özel durumlar hariç. Belirli isimlerin sonunda tenvin bulunmadığı için tek esre ile esrelenir. Belirsiz isimlerin sonu tenvinli olduğu için çift esre ile esrelenir.

Bir isim yerine zamir getireceğimiz zaman, ismin cinsiyetine dikkat etmemiz gerekir. Zamirimizi ona göre seçmeliyiz.

اِلَى harf-i cerinin şahıs zamirlerine bitişmesini tablo üzerinde görmekteyiz.

Ahmet’in nereye gittiğini sormak için, اَيْنَ soru isminin başına اِلَى harf-i cerini getiririz, böylece “nerede” soru ismini “nereye” haline getirmiş oluruz.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

TEMEL SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.