21.Ders: İsİM CÜMLESİ

DERS ÖZETİ

Arapçada cümleleri iki kısma ayırırız: İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Bu derste isim cümlelerini öğreniyoruz. Bir isim cümlesinin, sıfat tamlaması ile karıştırılmaması için, dikkat edilmesi gereken hususları öğreniyoruz.

İsim cümlesinde müpteda belirlidir, haber ise belirsizdir. Her ikisi de merfudur yani normal şartlarda sonları ötre ile biter.

İsim cümlesi sıfat tamlamasına benzer.

İsim cümlesi ile sıfat tamlaması arasındaki farkı özet olarak bu şekilde gösterebiliriz.

İsim cümlesi sıfat tamlamasına benzer.

İsim tamlamasının birinci unsuru belirli, ikinci unsuru belirsizdir. Sıfat tamlamasının iki unsuru da, ya belirli veya belirsizdir.

İsim cümlesinde, sıfat tamlamasında olduğu gibi, öğeler arasında cinsiyet ve sayı uyumu vardır. (İsim cümlesi ile sıfat tamlaması arasındaki benzerlik)

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

TEMEL SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.