7.DERS: FİİL CÜMLESİ

DERS ÖZETİ

Arapçada cümleleri iki kısma ayırırız: İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Bu derste fiil cümlelerini öğreniyoruz.

Bu cümlede, cümle öğeleri olarak “fiil-fail-mef’ul” sıralanışını görmekteyiz.

Fiil cümlelerinin en önemli özelliği, cümleye fiil ile başlanmasıdır.

Fiil cümlelerinde, fiilden sonra normal durumlarda “fail” gelir.

Fiil ve failden sonra ise “mef’ul” gelir.

Fiil cümlesinin unsurları, “fiil-fail-mef’ul”dür. Bir cümlenin fiil cümlesi olduğunu tespit ettikten sonra, cümlede bu öğeleri ararız.

İsimlerin son harflerinin harekeleri, bize onların cümle içindeki konumları hakkında bilgi verir. Failin sonu normal şartlarda “ötre” ile biter. Cümlede faili ararken onun bu özelliğini dikkate almak zorundayız. Mef’ûlün sonu ise, normal şartlarda “üstün” ile biter. Cümlede mef’ulü ararken onun bu özelliğini dikkate almak zorundayız.

Fiil, fail ve mef’ulün tanımlarını bilmek, cümlede onları tespit etmemize ve kelimelerin sonlarını buna göre harekelememize yardım eder.

Çalışma Kağıdı

İlgili çalışma kağıdı ve cevap anahtarı sayesinde, öğrendiklerinizi daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

TEMEL SEVİYE GRAMER DERSLERİ

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.