1.DERS: AKSÂM-I SEB’A / SÂLİM FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste aksâm-ı seb’a hakkında bilgi veriyoruz ve kısaca sâlim fiilerden bahsediyoruz. Sâlim fiiller, kök harflerinin üçü de birbirinden farklı olan ve illetli olmayan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir.

İlletli harfler üç tanedir: اوي 

Kökünde illetli harfler bulunmayan fiillere sahih fiiller denir.

Sâlim fiillerde şu üç şey bulunmaz:

  • Hemze
  • İlletli harf
  • Şedde

Muzaaf fiiller, kök harflerinin ikisi aynı ve yan yana olan fiillerdir.

Mehmuz fiiller, kök harflerinden birisi hemze olan fiillerdir.

Kökünde illetli harfler bulunan fiillere illetli fiiller denir.

Misal fiiller, ilk kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Ecvef fiiller, ikinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Nâkıs fiiller, üçüncü kök harfi illetli olan fiillerdir.

Lefif fiiller, kök harflerinin ikisi de illetli olan fiillerdir.

Sâlim fiiller, sülasi altı bâbdan gelirler.

Beşinci bâbdan gelen fiiller lâzım olduğu için, meçhulleri ve ism-i mef’ûlleri yoktur.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.