4.DERS: AKSÂM-I SEB’A / MİSAL FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste misal fiillerden bahsediyoruz. Misal fiiller, ilk kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir.

Kökünde illetli harfler bulunan fiillere illetli fiiller denir. İlletli harfler üç tanedir: اوي 

Misal fiiller, ilk kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

Misal fiiller ikiye ayrılırlar.

Misal-i vavi fiiller, ilk kök harfi و olan fiillerdir. Dört babdan gelirler.

 Misal-i vavi fiillerin muzarilerinde, 2. , 3. ve 6. bâbdan gelen fiillerin vav’ları düşer. 4. bâbdan gelen fiillerde ise, vav’lar düşmez.

Misal-i yai fiiller, ilk kök harfi ي olan fiillerdir.

Misal-i vavi fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

Misal-i yai fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları bu şekildedir.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.