7.Ders: AKSÂM-I SEB’A / LEFİF FİİLLER

DERS ÖZETİ

Bu derste lefif fiillerden bahsediyoruz. Lefif fiiller, kök harflerinin ikisi de illetli olan fiillerdir.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller yedi kısma ayrılırlar. Bu fiillerin üç tanesi sahih, dört tanesi ise illetli fiillerdir. İlletli fiiller: Misal, ecvef, nâkıs ve lefif fiillerdir.

Lefif fiiller, kök harflerinin ikisi de illetli olan fiillerdir.

Lefif fiiller ikiye ayrılır. 

Lefif-i Makrun: İki illetli harf yanyana olarak kelimenin sonunda bulunur.

Lefif-i Mefruk: İllet harflerinden biri kelimenin başında, diğeri sonunda bulunur.

Lefif-i makrun fiiller, iki babdan gelirler.

Lefif-i mefruk fiiller, iki babdan gelirler.

Lefif-i makrun fiillerin mazi, muzari ve emir çekimi nâkıs fiiller gibidir. Lefif-i mefruk fiilerin emir çekimi tabloda görüldüğü gibidir.

Lefif-i makrun fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları tabloda görüldüğü gibidir.

Lefif-i mefruk fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl kalıpları tabloda görüldüğü gibidir.

FİİLLER

Bir sonraki derse devam etmek veya içinde bulunduğun eğitim setindeki tüm dersleri incelemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsin.