GRAMER ÖZET - 2 (FİİL)

DERS ÖZETİ

Bu derste fiil konusunda öğrendiğimiz gramer bilgilerimizi bir özet halinde sunuyoruz.

Arapçada kelimeleri üç grup altında inceleriz: İsim, fiil, harf.

Fiilleri incelerken onları farklı açılardan ele alarak gruplara ayırırız. Bu açıları bu derste beş başlıkta topluyoruz.

Fiilleri kök harflerine göre incelerken, kök harflerin sayısına göre ve kök harflerin cinsine göre diye, iki farklı gruplama yaparız.

Kök harflerinin sayısına göre fiiller iki gruba ayrılırlar: Sülasi fiiller ve rubai fiiller.

Kök harflerinin cinsine göre fiiller iki gruba ayrılırlar: Sahih fiiller ve illetli fiiller.

Sahih fiillerin kök harflerinde illetli harfler bulunmaz.

Sahih fiiller üç çeşittir: Selim fiiller, mehmuz fiiller, muzaaf fiiller.

Yandaki ve aşağıdaki resimlerde bu fiiller hakkındaki açıklamaları görmekteyiz.

İlletli fiiller dört çeşittir: Misal fiiller, ecvef fiiller, nakıs fiiller ve lefif fiiller.

Zamanına göre fiiller üçe ayrılırlar: Mazi, muzari ve emir.

Yandaki ve aşağıdaki resimlerde bu fiiller hakkındaki açıklamaları görmekteyiz.

Emir fiili de kendi içinde ikiye ayrılır.

Aynı şekilde olumsuz emir fiilini de kendi içinde ikiye ayırabiliriz.

Yapısına göre fiiller iki gruba ayrılırlar: Mücerred fiiller ve mezid fiiller.

Mezid fiiller, kök harflere bir, iki veya üç harf ilave edilmesine göre gruplanırlar. Bir de kök harfleri dört harften oluşan fiillerin mezid kalıpları vardır.

Kök harflere bir harf eklenerek elde edilen mezid fiil kalıpları üç tanedir. Aşağıda ise iki harf ilavesi ile elde edilen mezid kalıpları görmekteyiz.

Kök harflere üç harf ilave ederek elde edilen mezid fiil kalıbı bir tanedir.

Cümle içinde fiilin failinin belli olmasına veya olmamasına göre fiiller iki kısma ayrılırlar: Malum fiiller ve meçhul fiiller.

Bir fiil yapısı gereği mef’ul alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsizdir.

Geçişli fiiller en azından bir mef’ul alırlar. Bu fiillere “neyi, kimi” sorularını sorabiliriz. Geçişsiz fiiller ise böyle değildir. Mef’ul almazlar. Fiile “neyi, kimi” sorularını soramayız.

GRAMER ÖZET

Temel ve orta seviye derslerini tamamladıktan sonra, geri dönüp bilgilerinizi tazelemek isterseniz bu özet derslerden faydalanabilirsiniz.